Mentenanta si intretinerea sistemelor de securitate la incendiu

Odata cu intrarea in vigoare a Normativului P 118/3 din 2015 consideram ca este oportun sa va supunem atentiei si sa va reamintim obligatiile proprietarului (utilizatorului) privind mentenanta sistemelor de securitate la incendiu ce decurg din aceasta normativ si din cele precedente, pentru a ramane in cadrul legal legislativ.

 

Reglementări tehnice privind calitatea in constructii

Conform Legii nr.10 din 1995 (actualizată la 6 iulie 2015 cu Legea 177/2015) privind calitatea in constructii, administratorii si utilizatorii constructiilor au obligatia de a efectua la timp lucrarile de intretinere si reparatii care le revin conform contractului.

 

Reglementări tehnice privind securitatea la incendiu

Conform Normativului P 118/3 din 2015  privind securitatea la incendiu a construcţiilor partea a III–a instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu investitorul are obligatia de a aviza documentatia tehnico-economica, de a receptiona lucrarea, de a exploata si intretine in conditii de siguranta instalatiile de semnalizare a incendiilor.

 

Reglementări tehnice privind apararea impotriva incendiilor

Conform Legii nr.307 din 2006 (actualizata cu Legea 33 din 2016) utilizatorul cladirii are obligatia sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul institutiei, proprietar.

 

 

AA TEHNIC asigura servicii de mentenanta si intretinere pentru sistemele de securitate la incendiu. Contact!

 

sisteme de securtitae craiova, mentenanta sisteme de secutitate craiova, detectie, semnalizare avertizare incendiu