Mentenanta sistemelor de securitate anti-efractie, control acces si supraveghere video

Pentru functionarea corecta a sistemelor de securitate este necesara o inspectie periodica.

Odata cu intrarea in vigoare a Hotararii Guvernului Romaniei nr.301 din 2012 (actualizata conform Hotararii de Guvern nr.1002 din 2015) consideram ca este oportun sa va supunem atentiei si sa va reamintim obligatiile proprietarului (utilizatorului) privind mentenanta sistemelor de securitate anti-efractie, control acces si supraveghere video ce decurg din aceasta hotarare si din cele precedente, pentru a ramane in cadrul legal legislativ.

 

Reglementări tehnice privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor (sisteme de securitate anti-efractie, control acces si supraveghere video)

Conform Legii nr.333 din 2003, (republicata in 2014), privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, se evidentiaza responsabilitatile principale pentru utilizator si proprietar care reies din actul de proiectare al sistemelor de securitate, respectiv conducatorii unitatilor trebuie:

  • sa asigure intretinerea si mentinerea in stare de functionare a sistemelor tehnice de legatura, de paza si de alarmare impotriva efractiei;
  • sa incheie contracte de prestari servicii pentru instalarea sistemelor de alarma impotriva efractiei numai cu societatile sau persoanele carora li s-a acordat licenta de catre Inspectoratul General al Politiei Romane.

 

Conform Hotararii Guvernului Romaniei nr.301 din 11 aprilie 2012 (actualizata conform Hotararii de Guvern nr.1002 din 2015) care aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, beneficiarii sistemelor de securitate sunt obligati sa incheie contracte de mentenanta, care sa ateste functionarea sistemului conform parametrilor tehnici.

 

AA TEHNIC asigura servicii de mentenanta si intretinere pentru sistemele de securitate la incendiu. Contact!

 

sisteme de securitate craiova, efractie, control acces, mentenanta craiova